Mina Engagemang

Statens vision för den framtida elektroniska förvaltningen är en samlad ingång till alla offentliga myndigheter. CGI:s tjänst Mina Engagemang samlar för den enskilde redan idag alla ärenden inom en myndighet och utgör på så sätt ett redskap på vägen mot statens vision.


Mina engagemang hjälper medborgaren att hålla ordning på sina initierade ärenden och följa hur långt de nått i handläggningsprocessen. Medborgaren kan också styra hur hon vill bli informerad om statusändringar i sina ärenden, exempelvis via sms eller e-post. Hon kan själv ändra sina kontaktuppgifter.

Myndigheterna kan addera fler e-tjänster till Mina engagemang och enkelt kommunicera detta till den enskilda medborgaren. All kommunikation mellan medborgare och myndigheter sparas i ett tillgängligt dokumentarkiv.

Mina Engagemang

 

Läs mer:

Broschyr Mina Engagemang

 

Kontakt:

support@etjanster.define.logica.com