Intreserad att använda SHS?

Har du ett intresse eller behov av att använda SHS, så ta kontakt med oss.  Ofta så uppstår behövet att sända data med SHS för att en stor myndighet som Skatteverket eller Försäkringskassan kräver att SHS skall användas. Men det är inte alls så komplicerat eller stort arbete att börja använda SHS om ni använder CGIs SHS-tjänst och de SHS-klienter vi ger till våra kunder.

Genom att använda SHS tjänsten, så tar vi hand om allt praktiskt, och ni behöver inte alls sätta er in i några detaljer vad SHS är.

Vill ni kommunicera med andra protokoll

​CGI kan även via CGIs EDI-tjänst anpassa anslutning till kunds system via andra komunikationssätt och protokoll in mot SHS-tjänsten. Exempelvis filöverföring via FTP, SFTP eller FTPS så kan ni hantera filerna som skall skickas eller tas mot via SHS på samma sätt som ni hanterar annan filkommunikation elller ett EDI-flöde.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för SHS

      

 

Vill använda SHS 

Kontakta Gustav Ruthgård​
gustav.ruthgard@cgi.com