Teknisk information SHS

SHS är en öppen standard och ett regelverk som Kammarkollegiet ansvarar för.  Men SHS innehåller ingen egen ny teknisk standard, utan SHS pekar ut de olika tekniska standarder som skall används. Ambitionen är att den teknik som används i SHS skall vara ettablerad och ha nått ett brett leverantörsstöd som exempelvis http/ssl, SOAP 1.1, LDAP, MIME, och WSDL 1.1.

Ni kan läsa specifikationerna för SHS här: Klicka här.

​​Synkron och asynkron använding av SHS

SHS kan användas både för traditionell filöverföring (asynkron) och kan ersätta många olika dedikerade kommunikationslinor kort och tvärrs mellan organisationer. Men SHS kan även användas för synkron kommunikatin, fråga svar

 

 

 

 

Gå tillbaka till huvudsidan för SHS