Infratjänster e-förvaltning 

 

Välkommen till CGIs informationsportal för olika Infratjänster som ofta behövs när olika e-tjänster skall utvecklas. 
Infratjänsterna är eID, eFormulär, Mina Engagemang och SHS

Här finner du mer information och material kring de olika Infratjänsterna som CGI erbjuder. Dessa utgör viktiga komponenter när e-tjänster eller e-förvaltningstjänster skall utvecklas. Tjänsterna passar både för myndigheter och privata företag/organisationer. Genom att köpa CGIs tjänster, så kan både mycket tid och pengar sparas.  Myndigheter kan avropa tjänsterna enkelt på ramavtal.

Med hjälp av Infratjänsterna löser man bland annat problemen hur man säkert identifierar en medborgare över internet och kan ingå juridiskt bindande överenskommelser med eID tjänsten. Hur olika organisationer säkert skall kunna kommunicera och utbyta information med varandra löses med SHS-tjänsten. Att erbjuda kontroll på olika ärenden/processer för medborgaren och även ge möjlighet att elektroniskt kunna få en dialog tillbaka till medborgaren på ett säkert sätt löses med hjälp av Mina Engagemang eller Mina Sidor som det ibland kallas.  eFormulär ger ett verktyg att enkelt skapa egna ifyllnadsformulär för all typ av datainsamling.

 
 

 

Har ni behov av 
e-förvaltning?

Expert e-förvaltnig och e-tjänster 

Kontakta vår expert:
Lennart Jonsson
lennart.jonsson@cgi.com
+46 (0)8 6710135