Kunder som använder CGI:s eID tjänst

CGI är den största och ledande leverantören av eID-tjänst och levererar tjänster kring eID som ingen annan leverantör kan leverera. Nedan följer några exempel på våra över hundrafemtio kunder som använder eID-tjänsten.

 

Myndigheter


Skatteverket
Arbetsförmedlingen
Statens Pensionsverk
Lantmäteriet
Jordbruksverket
Elsäkerhetsverket
Boverket

Landsting


Stockholms Länslandsting SSL
Region Skåne
Landstinget Halland
VGR

 

 

 
Kommuner


Västerås stad
Örebro kommun
Sundsvall kommun
Jönköpings kommun
Göteborgs stad

 

Privata företag


Apoteket
Avanza Bank
Collectum
Förenade Liv
Lannebo Fonder
Alecta
KPA
Landshypotek

 

 

eID-tjänsten passar både de allra största, likväl som de allra minsta användarna.

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID