Testa din e-legitimation

 CGI levererar lösningar för e-legitimationer. Här kan du testa den e-legitimation.
Du måste veta vilken utgivare av e-legitimation du har för att kunna testa att den fungerar och att du har den programvara som behövs i datorn för att använda e-legitimationen på ett korrekt sätt. Skulle din e-legitimation fungera bra här men inte i en e-tjänst, så skall du kontakta e-tjänsteägaren. Skulle din e-legitimation inte fungera hos utgivarens länk nedan, så är det din utgivare du får support av. Klicka här för att få supportuppgifter till din utgivare.

 

 

BankID

                                 BankID logga 

 

För att du skall få BankID på fil eller BankID på kort att fungera på din dator, så behöver du ha BankID Säkerhetsprogram (BISP) installerat.  BISP finns för Windows, Mac och Linux samt är testad för olika webbläsare som Explorer, Firefox och Safari.  Men har du Mobilt BankID, så behöver du inte ha någon programvara installerad i din dator.

Installera BankID Säkerhetsprogram.

Test ditt BankID (BankID på fil och BankID på kort)

Testa av Mobilt BankID (BankID säkerhetsapp i Adroid, iOS eller Java ME)

Vägledning med tips om du har problem att använda ditt BankID

 

 

Nordea

                                   e-legitimation från Nordea

 

För att du skall få Nordea e-legitimation på fil eller på kort att fungera, så behöver du numera ha BankID säkerhetsprogram (tidigare Nexus Personal) installerat på din dator. BISP  finns för både Windows och Mac och har stöd för webbläsare Explorer och Firefox, men inte i 64-bit versioner. Nordea är på väg över till BankID samarbetet och använder därför BISP sen april 2011. I början av 2014 så kommer Nordea att ge ut BankID och sluta med sin egna utgivning.

Installera BankID Säkerhetsprogram

 

Testa din e-legitimation från Nordea  (e-legitimation från Nordea kan testas på BankID´s testsite) 

 

Vägledning med tips om du har problem att använda din Nordea e-legitimation 

 

 

Telia

                          

 

För att få e-legitimation från Telia att fungera så behöver du ha Net iD installerat på din dator. Net iD finns i Windows, Mac och Linux versioner med stöd för flera olika webbläsare.

Installera Net iD

Testa din e-legitimation från Telia

Vägledning med tips om du har problem att använda Telia e-legitimation


 

 

Steria

                                     e-legitimation från Steria

 

För att testa din e-legitimation från Steria, så behöver du ha en full version av Nexus Personal installerad på din dator.  Du skall inte använda en gammal version av Nexus Personal från Nordea, för då kommer Sterias e-legitimation på kort inte att fungera. Steria ger inte längre ut e-legitimationer till privatpersoner.

Installera full version Nexus Personal

Testa Steria e-legitimation (Inte säkert den sidan är klar) 

 

 

SignGuardfont

                       e-legitimation SignGuard

 

Med en e-legitimation från SignGuard, så behöver du inte använda någon specifik pki-klientprogramvara. Du kan skaffa SignGuards OfficSigner där du bl.a. kan signera PDF-dokument.  Men har du exempelvis Net iD klienten, så fungerar den också med SignGuards e-legitimationer.

Testa inloggning med SignGuard e-legitimation

 

 Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID

 

      

 

 

 

Läs mer:

 

eID BankID supporterade plattformar
 

Detaljerad information vilka versioner
av operativsystem och webbläsare
respektive utgivare supporterar.
Klick här

 

 

FAQ e-legitimation

 

support eID FAQ BankID 

Svar på vanliga frågor:
Klicka här