Vad kan e-legitimation användas till?

 

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas för legitimering och underskrifter i elektronisk kommunikation. En e-legitimation som ibland även kallas för eID, medborgarcertifikat eller personligt certifikat, är en ID-handling på samma sätt som ett körkort eller ID-kort, men som kan användas över Internet. 

eID legitimation
 

e-legitimation för säker identifiering

Dels så kan du använda din e-legitimation för att på ett säkert sätt logga in och  identifiera dig på en webbplats eller e-tjänst med ditt fullständiga namn och personnummer.  Namn och personnummer i e-legitimationen är samma som finns i folkbokföringen. Då kan du komma åt dina privata uppgifter som ingen annan har tillgång till.

 

eID underskrift
 

e-legitimation för underskrift

Du kan också använda din e-legitimation för att ingå ett juridiskt bindande avtal på samma sätt som du skulle använde en vanligunderskrift på papper.  De e-legitimationer som används i Sverige och som har statlig legitimitet uppfyller uppfyller kraven för avancerade elektroniska signaturer enligt  §2 i Signaturlagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

 

Använd din e-legitimation på många olika e-tjänster

 

genom att använda din e-legitimation kan du enklare genomföra många typer av tjänster och ansökningar via Internet, både hos myndigheter, kommuner, landsting och privata företag.  Genom att du alltid kan använda samma e-legitimation på olika ställen så blir det enklare.  Du kan läsa mer om olika organisationer där du kan använda din e-legitimation på e-legitimation.se  Genom att använda en e-legitimation, så behöver du inte komma ihåg olika inloggningsuppgifter och lösenord på olika ställen, utan kan alltid använda e-legitimationen som dessutom ger en mycket hög nivå av säkerhet.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID