Mina Engagemang är en central informationspunkt

Mina Engagemang utgör en central informationspunkt i kommunikation mellan organissation och medborgare. ME integrerar mot fyra olika systemtyper

 • Ärendehanteringssystem - Med xml signaler över SHS
 • Portaler/Externwebbar - Med webservicegränssnitt över SSL
 • eTjänstekatalog - Mot en central eTjänstekatalog där den egna organissationen beskriver sin egen eTjänst.
 • eTjänster - Med ett webservicegränssnitt för förifyllnad av information som finns hos ME.

   

  Bilden nedan visar dessa kopplingar.

Processflöde

Här pressenteras några exempel på processflöden där ME är involverat, alla flöden beskrivs inte här, för att ge en inblick i vad ME ger för möjligheter.

Medborgaren startar en eTjänst

Flöde MinaEngagemang
 1. Medborgaren loggar in i organissationens externwebb.
 2. Medborgaren läser om ett speciellt område på organissationens web.
 3. Externwebben poppulerar eTjänstearean av websidan med relevanta eTjänster med hjälp av ME's webservice för det endamålet.
 4. Medborgaren ser en eTjänst som är intressant och klickar på den.
 5. Externwebben pressenterar detaljerad information om eTjänsten för medborgaren med hjälp av webservicefrågor till ME.
 6. Medborgaren väljer att starta eTjänsten och klickar på länken ''Starta eTjänst''.
 7. Externwebben skickar medborgaren vidare till eTjänsten med en tidsbegränsad biljett den fått från ME. Denna biljett kan eTjänsten använda för att pressentera sin eTjänst förifylld med Medborgarens personuppgifter.

Verksamhetssystem skickar signal till ME

 1. Handläggningsprocessen når ett processteg där Medborgaren skall bli informerad om ärendets status.
 2. Ärendehanteringssytemet skapar en xml fil, enligt det format ME specifierat, och skriver den till disken.
 3. En SHS klient, till exempel Esmeralda, plockar upp filen, skapar ett SHS meddelande av den och skickar den till ME.
 4. ME läser in xml filen, tolkar ut vilket ärende som skall uppdateras och lägger så dit den nya händelsen i ärendet.
 5. ME kontrollerar hur den mottagande Medborgaren angivit att denne vill bli kontaktad, och hittar både ett SMS nummer och en e-postadress
 6. ME skickar ett SMS och ett e-postmeddelande till Medborgaren som talar om för denne att något har hänt och omber dem att logga in i ME.
 7. Medborgaren loggar in i organissationens internwebb och ser där att en ny händelse finns på deras ärende. De går in och tittar på det och kan där utläsa den information som kommit från ärendehanteringssytemet, beroende på hur ärendehanteringssystemet valt att skicka händelsen kan nu medborgaren, ta upp en bifogad fil, skicka ett textmeddelande som e-post\footnote{Medborgaren ser aldrig det riktiga e-postadressen till handläggaren utan får i portalen skriva sitt meddelande i en vanlig textruta på websidan}, komplettera ansökan\footnote{Detta görs genom att en eTjänst för komplettering kan startas, se nästa flödesbeskrivning}, eller arkivera sitt ärende om det är så att ärendet avslutats av organissationen. Ärendehanteringsystemet kan skicka med en eller flera sådana här möjligheter med varje händelse.

Medborgaren kompleterar ett ärende

 1. Medborgaren loggar in på organissationens externwebb då denne fått ett SMS som upplyst dem om att något häntmed deras ärende.
 2. Medborgaren går in och tittar på det ärende som är markerat som nytt.
 3. Medborgaren ser att organissationen vill ha in kompletterande uppgifter från denne.
 4. Medborgaren klickar på en länk som säger ''Komplettera ärendet''. En engångsbiljett skapas i ME och förmedlas vidare i länken till den eTjänst som skall hantera kompletteringen.
 5. eTjänsten hämtar ut medborgarens personuppgifter samt ytterligare uppgifter\footnote{Faktiskt vilka uppgifter som hellst. Det står ärendehanteringssystemet fritt att i samband med en komplettering skicka med extrainformation som på så sätt kan förmedlas vidare till den eTjänst som skall hantera kompletteringen.} om kompletteringen från ME och förifyller dem så att medborgaren bara behöver fylla i det absolut nödvändigaste i eTjänsten.
 6. eTjänsten skickar kompletteringsinformationen till ärendehanteringssystemet.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för Mina Engagemang, Mina Sidor