Mina Engagemang / Mina Sidor

Mina Engagemang (ME) är en central punkt för kommunikation mellan Medborgare och Kommunen/Myndigheten (organisationen fortsättningsvis). Genom ME kan organisationen snabbt och enkelt publicera sina eTjänster, tillsammans med en beskrivning av dem, på ett sådant sätt att de blir sökbara och tillgängliga för alla som nyttjar ME. Organisationen kan sedan välja vilka eTjänster de vill visa för Medborgaren, sina egna eller någon annan organisations.

eTjänster som startas genom ME kan få information om de personuppgifter Medborgaren själv lagrat i ME, dessa uppgifter kan då nyttjas för till exempel förifyllnad av blanketter.

De organisationer som en Medborgare har kontakt med skickar in uppgifter till ME rörande Medborgarens pågående ärenden hos dem. Medborgaren blir informerad av ME då någon ny information finns tillgänglig. Varje ärende presenteras för Medborgaren med information om de olika händelser som inträffat med möjlighet att svara tillbaka till organisationen via e-post eller komplettering på annat sätt.

Presentationen av de här funktionaliteterna kan antingen köras i CGIs portal Mina Engagemang, eller i organisationens egen portal. Tjänsterna i ME tillgängliggörs då som webservice-tjänster och organisationen själv väljer vilka vyer ur ME som skall publiceras vart i organisationens egen portal med organisationens egen grafiska profil. För att få visa information från ME krävs att organisationen har en inloggningsfunktion på sin egen portal som uppfyller CGI:s krav på säkerhet. All information som skickas från ME till organisationens portal krypteras med SSL och enbart de godkända portalernas certifikat tillåts göra anslutningar mot webservice-tjänsterna.

 

Central informationspunkt

Mina Engagemang utgör en central informationspunkt i kommunikation mellan organissation och medborgare. ME integrerar mot fyra olika systemtyper

  • Ärendehanteringssystem - Med xml signaler över SHS
  • Portaler/Externwebbar - Med webservicegränssnitt över SSL
  • eTjänstekatalog - Mot en central eTjänstekatalog där den egna organissationen beskriver sin egen eTjänst.
  • eTjänster - Med ett webservicegränssnitt för förifyllnad av information som finns hos ME.

     

    Bilden nedan visar dessa kopplingar.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för Mina Engagemang, Mina Sidor

Prata ME med
mig
Expert på Mina Engagemang
Prata ME med mig:

Gustav Ruthgård
gustav.ruthgard@cgi.com
+46 (0)19 5062516

 

 

 

Ramavtal MinaEngagemang
Ramavtalsleverantör