PDF-signaturer

 

PDF är ett öppet dokumentformat som utvecklats av Adobe Systems och numera blivit en ISO standard. Från PDF version 1.5 så finns möjlighet till elektronisk signatur med i dokumentet och från PDF version 1.6 så stöds även tidsstämplar eller så kallade Time Stamp.

Fördelen med signerade PDF-dokument är att det grafiskt är tydligt för användaren vilken/a signaturer som finns och att dokumentet inte blivit förändrat sen dess.  Alla involverade parter kan få sin kopia av det signerade dokumentet, så användningen är flexibel och passar bra i olika öppna system.  Nackdelen är att var och en som skall signera antingen behöver en egen specifik programvara eller att den som exempelvis skapat en PDF-blankett, har investerat i Adobe LiveCycle licenser. Internt inom organisationer och i utbyte av dokument mellan företag och även mellan olika länder, så kan PDF-signaturer vara en bra lösning.  Många elektroniska fakturor som skickas mellan olika länder är exempelvis PDF-signerade och desamma gäller i olika interna dokumentflöden.

 

PDF-signatur med vanlig svensk e-legitimation

Att däremot använda en vanlig svensk e-legitimation för PDF-signaturer är mer komplicerat. De svenska e-legitimationerna från BankID, Nordea och Telia är inte öppna lösningar som alla kan använda.  Varje organisation som vill använda dessa e-legitimationer i en lösning måste via avtal bli så kallad förlitande part och följa vissa tekniska och användarmässiga regler.  Medborgaren som har en e-legitimation har heller inte från sin utgivare fått någon programvara för att kunna signera PDF-dokument. Den organisation som vill använda PDF-signaturer måste själv förse användaren med den tekniska möjligheten att kunna signera samt ta hand om all support kring detta själv.  Men det finns godkända tekniska lösningar för att använda svenska e-legitimationer i PDF-signaturer både om Adobe LiveCycle används och för andra lösningar. Detta är dock lite mer komplicerat. Kontakta gärna Logica så kan vi hjälpa till med detta.

 

 

 

Prata olika Adobe
lösningar med mig 

 

Expert PDF signaturer 

Kontakta vår expert:
Monir Muhammed
monir.muhammed@logica.com
+46 (0)8 5791 79 26

 

 

PDF-signatur 

Läs mer om PDF-signaturer:
Tekniskt dokument från Adobe