FAQ om e-legitimation eID

Se om du hittar din fråga, skrolla sen ner sidan till samma nummer där fråga och svar finns.

1. Hur skaffar jag en e-legitimation?
2. Var kan jag testa om min e-legitimation fungerar?
3. Var får jag support?
4. När skall man spärra en e-legitimation och hur gör man?
5. Vad händer om jag byter namn?
6. Hur flyttar man en e-legitimation till en annan dator?
7. Hur byter man PIN-kod?
8. Hur tar jag bort en e-legitimation?
9. Vilka tekniska krav ställs?
10. Jag får två e-legitimationer att välja på när jag loggar in?
11. Vad betyder felkod 212 "Invalid policy/extensions in signer certificate"
12. Jag har kortläsardosa från Handelsbanken eller Nordea, varför fungerar det inte utan sladd?
13. Finns det e-legitimationer utanför Sverige?
14. Skillnad mellan e-legitimation på fil eller kort?
15. Skillnad mellan BankID och e-legitimation?
16. Vad för programvara behöver jag?
17. Behörighetsproblem vid installation BankID Säkerhetsprogram, Nexus Personal eller Net iD?
18. Uppdatering av BankID Säkerhetsprogram.
19. Om jag glömt PIN-koden?
20. Slagit fel PIN-kod på e-legitimation på kort för många gånger och låst kortet?
21. Hur fungerar egentligen en e-legitimation?
22. Olika PIN-koder vid inloggning och underskrift?
23. Kan jag ha flera olika e-legitimationer/BankID samtidigt?
24. Kan jag med skyddad identitet skaffa e-legitimation?
25. Kan omyndig, under 18-år skaffa e-legitimation?
26. Vad betyder felkod 215 "Host not trusted" när jag använder mitt BankID
27. Vad betyder felkod 253 "Client freshness control failed. The client has not checked itself for freshness lately"
28. Varför fungerar inte längre BankID i Windows 2000 eller Mac OS 10.4?
29. Vad betyder fel 8005 när jag använder BankID?
30. Problem med Safari 5.1 och Mac.
31. Felkod 10079 från BankID säkerhetsprogram?

Svar på frågorna

1. Hur skaffar jag en e-legitimation?
Det enklaste sättet att skaffa en e-legitimation är via din Internetbank eller att besöka ditt bankkontor. Men det finns ytterligare sätt att skaffa en e-legitimation. Läs mer om att skaffa e-legitimation här.

2. Var kan jag testa om min e-legitimation fungerar?
Varje utgivare av e-legitimation har sina speciella testsidor där du kan verifiera att din e-legitmation fungerar, men även få installerat den programvara och ev. uppdateringar som behövs. Läs mer här.

3. Var får jag support?
Har du problem med din e-legitimation så skall du vända dig till din utgivare. Läs mer här.

4. När skall man spärra en e-legitimation och hur gör man?
Så fort du misstänker att någon obehörig har kommit åt din e-legitimation eller lösenordet, så skall du spärra den så att den inte kan missbrukas.  Du skall också spärra din e-legitimation om den har kommit bort eller om du inte kan använda den för att du inte har kvar PIN-koden.  Kontakta din utgivare för att spärra din e-legitmation. Har du e-legitimation på fil, så kan du normalt också spärra e-legitimation via din Internetbank.

5. Vad händer om jag byter namn?
Om du byter namn i folkbokföringsregistret, så skall du när namnbytet är klart, spärra din gamla e-legitimation och sen skaffa en ny.  Det är på samma sätt som du måste göra med fysiska ID-handlingar.

6. Hur flyttar man en e-legitimation till en annan dator?
En e-legitimation på fil kan man flytta/kopiera till en annan dator via ett USB-minne. Men se till att du har kontroll på dina e-legitimationer och att de inte riskerar att komma i orätta händer.
Alternativt så kan du ladda ner en till e-legitimation på den andra datorn.
BankID: Öppna BankID Säkerhetsprogram, välj Exportera och följ instruktionerna. På den nya datorn behöver BankID Säkerhetsprogram först installeras, sen väljer du Importera.
Net iD: Starta Net iD Administration. I vänsterfältet ser du de installerade e-legitimationerna och de börjar med datum då de skapades.  Marker din e-legitimation och välj Aktivitet i droppmenyn. Välj Filbaserade enheter > Exportera...  Välj namn och var den filen skall sparas, använd gärna ett USB-minne. På nya datorn måste först Net iD installeras, sen väljer du "Lägg till.." under filbaserade enheter i Aktivitet-droppmenyn och söker upp filen på USB-minnet.
Nexus Personal: Öppna Personal från programmenyn, följ sen samma instruktion som finns för BankID.

7. Hur byter man PIN-kod?
Om du vill byta PIN-kod till din e-legitimation, vilket speciellt kan vara bra om du har en e-legitimation på kort där du inte själv har fått välja PIN-kod.  Observera också att du kan ha olika PIN-koder för legitimering och för underskrift och att detta är vanligast på e-legitmation på kort. Det är inte alla e-legitimationer på kort som det går att byta PIN-kod på, men har du kortets PUK-kod, så skall det gå.
BankID: Öppna BankID säkerhetsprogram och klicka på knappen Lösenord och följ instruktionerna.
Net iD: Starta Net iD Administration, Välj Aktivitet och i droppmenyn välj Ändra Säkerhetskod, markera din e-legitmation och följ instruktionerna. 
Nexus Personal: Öppna Personal från programmenyn och klicka på knappen Lösenord och följ instruktionerna.
Alternativt om du har e-legitimation på fil, så kan du istället skaffa en ny e-legitimation och spärra den gamla.

8. Hur tar jag bort en e-legitimation?
BankID: Öppna BankID Säkerhetsprogram. Markera den e-legitimation du vill ta bort och välj BankID från menyn och Ta bort.
Net iD: Starta Net iD Administration, markera den e-legitimation du vill ta bort i vänstra fältet och välj Aktivitet i menyn och i dropplistan "Filbaserade enheter" och "Ta bort".
Nexus Personal: Öppna Personal från programmenyn, markera den e-legitimation du vill ta bort och välj Personal i menyn och Ta bort.

9. Vilka tekniska krav ställs?
Det är din utgivare av e-legitimation som bestämmer vilka kombinationer av operativsystem och webbläsare som de vill supportera. Här finns ett sammanställt dokument med de olika tekniska plattformar som är testade.

10. Jag får två e-legitimationer att välja på när jag loggar in?
Har du e-legitimation från Nordea eller Telia och använder vissa främst mozilla baserade webbläsare, så får du upp och ser din e-legitimation både för Legitimering och för Underskrift. Skall du då logga in så måste du välja den e-legitimation som är avsedd för Legitimering.  Du skall inte använda den e-legitimation om det ibland står [NR] eller Sign som en del i namnet. Kan du se "Detaljer om valt certifikat" så skall du välja det certifikat där det står "Nyckelanvändning för certifikat: Signering, Nyckelchiffer".   Skulle du ändå ta fel, så prova igen med den andra e-legitimationen.

11. Vad betyder felkod 212 "Invalid policy/extensions in signer certificate"
En e-legitimation består av två certifikat.  Ett för Legitimering och ett för Underskrift. Tyvärr så visar vissa webbläsare upp båda certifikaten som alternativ vid inloggning, och får du fel 212, ("certificate did not pass policy controls", eller "Felaktig information i e-legitimationen. försök igen med en e-legitimation som är avsedd för detta ändamål. Antagligen har du försökt logga in med en e-legitimation avsedd för underskrift"). Så då har du valt Underskriftcertifikatet istället för Legitimeringscertifikatet.  Se även svar på fråga 10 ovan.

12. Jag har kortläsardosa från Handelsbanken eller Nordea. Varför fungerar det inte utan sladd?
Till Handelsbankens Internetbank kan du använda din kortläsare och BankID på kort, utan sladd. På motsvarande sätt även hos Nordea men de kallar det för e-kod. Dessa metoder fungerar enbart vid inloggning till respektive Internetbank. Skall du använda din e-legitimation på annat ställe, så måste kortläsarens sladd vara inkopplad i datorn och rätt säkerhetsprogramvara installerad.

13. Finns det e-legitimationer utanför Sverige?
Ja, alla länder i EU har någon form av e-legitimation eller motsvarande lösning, men det ser olika ut i olika länder. Sverige är ett av de länder som kommit längst.  Det pågår även projekt inom EU hur de olika ländernas e-legitimationer kan användas över nationsgränserna, men det kommer att ta tid innan vi är där.

14. Skillnad mellan e-legitimation på fil eller kort?
En e-legitimation på fil, är en sådan e-legitimation du via din Internetbank kan ladda ner och installera på din dator. Den kan också kallas för mjuk e-legitimation.  På en e-legitimation på kort, eller så kallad hård e-legitimation, finns e-legitimationen lagrad på ett så kallat smartcard. Där ligger den mer skyddad och du kan ta med dig e-legitimationen.  En e-legitimation på kort anses vara mer säkert, då det är svårare för någon obehörig att komma åt kortet utan att det upptäcks.

15. Skillnad mellan BankID och e-legitimation?
BankID är ett varumärke som ett antal banker samsas om, men det är samma sak som en e-legitimation.  Terminologicentrum TNC rekommenderar att termen e-legitimation används.  Andra synonymer som kan förekomma är elektronisk legitimation, elektronisk identitetshandling, medborgarcertifikat, personligt certifikat, e-id, eID, e-ID eller eid.

16. Vad för programvara behöver jag?
Du måste ha en säkerhetsprogramvara installerad i din dator för att din e-legitimation skall fungera korrekt. Du får programvaran från din utgivare av e-legitimation. BankID använder BankID säkerhetsprogram, Nordea använder Nexus Personal och Telia använder Net iD.  Här finns länkar så du kan installera de olika programmen.

17. Behörighetsproblem vid installation BankID Säkerhetsprogram, Nexus Personal eller Net iD?
För att kunna installera den programvara som behövs för att använda e-legitimation på din dator, så måste du ha behörighet att installera programvara på datorn, så kallad administratörs behörighet. På vissa arbetsdatorer, så har användarna normalt inte den behörigheten. Prata i så fall med din IT/Support organisation.

18. Uppdatering av BankID Säkerhetsprogram.
BankID säkerhetsprogram måste vid jämna tillfällen kontrollera att det inte finns någon uppdatering att installera. Om det går för lång tid efter det en sådan kontroll utförs, så kommer det inte längre att fungera att använda BankID. Denna versionskontroll utförs normalt automatiskt, men får du problem så försök gå manuellt till https://install.bankid.com/rp

19. Om jag glömt PIN-koden?
Har du e-legitimation på kort och har kvar PUK-koden, så kan du låsa upp ett spärrat e-legitimationskort och sätta en ny PIN-kod. Men i alla övriga fall, om du inte kommer ihåg din PIN-kod, så skall du spärra e-legitimationen och sen skaffa en ny.  Det kan också vara bra att ta bort den gamla e-legitimationen från datorn om du har en e-legitimation på fil. 

20. Slagit fel PIN-kod på e-legitimation på kort för många gånger och låst kortet?
Om du har kvar din PUK-kod (upplåsingskod) för kortet, så kan du låsa upp ett spärrat kort och sätta en ny PIN-kod.  Saknar du PUK-kod, så kontrollera med din utgivare om de kan skicka ut en nu PUK-kod till dig.  Om du inte kan få tag på PUK-koden, så finns det tyvärr inget du kan göra än att skaffa ett nytt e-legitimationskort.

21. Hur fungerar egentligen en e-legitimation?
En e-legitimation, eller ett certifikat som det tekniskt kallas, bygger på en teknik som kallas för pki som är en asymmetrisk krypteringsmetod med en publik nyckel och en hemlig nyckel. Utgivaren av e-legitimation som tekniskt kallas för certifikatsauktoritet eller CA är en organisation, som man generellt kan lita på och som ser till att uppgifterna i e-legitimationen stämmer överrens med individen. På så sätt kan förtroendet till utgivaren göra att man litar på identiteten av e-legitimationsinnehavaren.

22. Olika PIN-koder vid inloggning och underskrift?
För e-legitimation på fil, så har man normalt samma PIN-kod till inloggning som underskrift. Men för e-legitimation på kort är det vanligt att man har olika PIN-koder för inloggning och underskrift.   Normalt kan du ändra din PIN-kod, förutsatt att du kan den nuvarande PIN-koden.

 


23. Kan jag ha flera olika e-legitimationer/BankID samtidigt?

Ja, du kan ha flera olika e-legitimationer samtidigt.  Vissa banken kan dock ha en begränsing i att du bara får ha ett visst antal e-legitimationer/BankID aktiva samtidigt.   Det finns dock inget som hindrar att du samtidigt har e-legitimationer från flera olika utgivare.

24. Kan jag med skyddad identitet skaffa e-legitimation?
Om dina personuppgifter har någon form av skyddsmarkering i folkbokföringsuppgifterna, så kan du skaffa e-legitimation, men det kan kräva lite mer arbete. Du behöver normalt fysiskt besöka ett bankkontor och beställa e-legitimation på kort.  Det du inte kan göra när du har skyddad identitet är att via din Internetbank skaffa en e-legitimation på fil.


25. Kan omyndig, under 18-år skaffa e-legitimation?
Ja det går bra om du har fyllt 13-år.  Det är samma regler som när minderårig skaffar fysisk ID-handling, så målsman måste vara med och godkänna ansökan. Det enklaste sättet är att tillsammans med målsman besöka ett bankkontor och beställa en e-legitimation på kort som samtidigt även kan vara ett vanligt ID-kort.  Läs även mer här.

26. Vad betyder felkod 215 "Host not trusted" när jag använder mitt BankID
Om du är uppkopplad via någon form av VPN-tjänst, så kan det hända att det inte går att använda ditt BankID, för att en inbyggd säkerhetskontroll i BankID reagerar på att kommunikationen från din webbläsare och e-tjänsten inte går direkt och att URL eller IP adress förändras på vägen. Försök att använda e-tjänsten igen, men utan att gå via någon VPN eller annonymiseringstjänst.

27. Vad betyder felkod 253 "Client freshness control failed. The client has not checked itself for freshness lately"
Eller den svenska feltexten "Ditt säkerhetsprogram för BankID behöver kontrolleras. Besök install.bankid.com för detta.". BankID Säkerhetsprogram behöver kontrollera om det finns någon uppdatering. Gå till denna sidan, eller öppna BankID Säkerhetsprogram. Gå in under Hjälp och välj Sök efter uppdateringar.

28. Varför fungerar inte längre BankID i Windows 2000 eller Mac OS 10.4?
Den nya versionen av BankID säkerhetsprogram stödjer inte Windows 2000 eller Mac OS 10.4 då Microsoft respektive Apple inte längre levererar säkerhetsuppdateringar till dessa operativsystem och därmed uppfyller de inte längre de säkerhetskrav som banker och myndigheter ställer.

29. Vad betyder fel 8005 när jag använder BankID?
I det flesta fall betyder 8005 att du startat webbläsaren med en högre behörighet (eleverat) och BankID säkerhetsprogram med standardrättigheter eller tvårt om. Problemet är att om programen har startats i olika lägen så fungerar inte BankID säkerhetsprogram. Lösningen är att starta webbläsare och bankID säkerhetsprogram med standardrättigheter.

30. Problem med Safari 5.1 och Mac
Användare med Mac och Safari 5.1 som har en äldre version av BankID Säkerhetsprogram än 4.18.2, där versionsuppdatering inte fungerar, behöver avinstallera sin nuvarande version av BankID Säkerhetsprogram och sen gå till install.bankid.com för att installera senaste versionen. (5.0 eller nyare).

31. Felkod 10079 från BankID Säkerhetsprogram
BankID Säkerhetsprogram behöver vid jämna mellanrumm verifiera att den har senaste version installerad på install.bankid.com men ibland så misslyckas uppdateringen i BankId Säkerhetsprogram att den har verifierat sin version. Man får då felkod 10079 eller ibland felkod 253. Om felet kvarstår efter det du genomför verifiering på install.bankid.com så kan det bero på att du har mer är två kortläsare installerat i datorn. Prova att avinstallera extra kortläsare och prova att göra verifieringen igen.

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID

 

Hittar du inget svar?

FAQ eID certifikat och elegitimation 

Teknisk support får du i första
hand från din utgivare av
e-legitimation
.
Men är det frågor om en
specifik e-tjänst, eller om du
har problem med en specifik
e-tjänst, så är det den
organisa
tionen du bör kontakta.

 

Lathund felsökning för:

BankID

Nordea e-legitimation

 

Telia e-legitimation