Elektroniska lönebesked eLön

Med Logicas funktionstjänst eLön kan ni skicka lönebeskeden helt elektroniskt. Medarbetarna kan logga in med svensk e-legitimation och titta på alla sina lönebesked i PDF-format, hemifrån. Lönebeskeden kan sparas eller skrivas ut lokalt. Det enda kravet är att användaren har en Internetansluten dator med en svensk e-legitimation installerad (kräver svenskt personnummer) via sin banks Internettjänst, och att lönefilen som skickas till tjänsten är uppmärkt med personnummer. eLön har en fast avgift per lönebesked som inkluderar 6 års lagring och tillgänglighet, även för medarbetare som byter jobb eller slutar.

 eLön sparar på klimatet och på kostnaden för utskrift, papper och porto. Distributionen är snabbare och säkrare än postutdelning och belastningen på löneadministrationen kan minska när medarbetarna alltid kan hitta sina lönebesked. eLön är en äkta funktionstjänst där infrastruktur och drift ingår i priset. Ett enkelt och säkert sätt att sänka kostnader och förbättra servicen till medarbetarna.

 

 

Vilka vinster kan ni göra på
elektronisk informations-
logistik som eLön

Expert informationslogistik eLön 

Prata med vår expert:
Patrik Bergström
patrik.bergstrom@logica.com
+46 (0)8 6710387

 

 

Elektroniska lönebesked 

Läs mer här: Produktblad eLön