eFormulärs tjänst

eFormulärstjänsten är en eTjänst för ifyllnad direkt på en webben. eFormulärstjänsten erbjuder smarta kontroller av det som fylls i och ger hela tiden vägledande information och stöd till den som fyller i. Med hjälp av eFormulärstjänsten behöver endast relevant information fyllas i och sidor kan uteslutas helt baserat på vad som fyllts vid tidigare tillfällen.

Anslutning till eFormulärstjänsten är en mycket enkelt och ställer inga tekniska krav på er egen webb, mer än att länkar för era eFormulär läggs upp på er webbplats. Resten av logiken hanteras helt i tjänsten där era eFormulär är utformade efter er egen grafiska design.

Med eFormulärstjänsten får man tillgång till att göra kraftfulla eFormulär med en rad funktioner som:

  • Olika varianter av förifyllnad
  • Fältkontroller på inmatat data
  • Sidokontroller, med koplexa kontroller baserat på flera fält.
  • Förgreningar, olika möjliga flöden i formuläret
  • Stöd för flera språk
  • Hjälp och feltexter för varje fält
  • Möjlighet till att bofoga dokumnet och filer
  • Möjlighet till elektronisk signering med e-legitimation och även dubbla signaturer

Antingen kan vi hjälpa er ta fram era eFormulär efter era specifikationer, eller så tillverkar ni själva eFormulären med hjälp av det verktyg som ingår i tjänsten.

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för eFormulär, eBlankett tjänst

      

Prata eFormulär
med mig:

 

Gustav 

Kontakta vår
expert:
Gustav Ruthgård
gustav.ruthgard@cgi.com
+46 (0)19 5062516

 

 

Ramavtal på formulärstjänster 

Ramavtalsleverantör