Intresserad av e-formulärstjänsten?

Har du ett intresse eller behov av att använda e-formulärstjänsten så ta kontakt med oss. Ofta så uppstår behovet av en sådan här tjänst när en organisation på ett enhetligt och snabbt sätt vill komma igång med e-tjänsteutvecklingsarbete. Med e-formulärstjänsten kommer du snabbt och enkelt igång.

Fyll gärna i vår intresseenkät här, eller kontakta vår expert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för eFormulär eBlankett tjänst

Prata eFormulär

med mig:

eFormulärs expert

Kontakta vår
expert:

gustav.ruthgard@cgi.com