SHS tjänsten gör det enklare

 Att investera i en egen programvara för en SHS-nod samt upprätta drift och kompetens kring detta är ett kostsamt och omfattande projekt.  Men via CGIs SHS tjänst så får våra kunder omedelbart tillgång till en SHS-nod från tjänsten och blir SHS-aktörer, uatn varken investeringar eller att kunden behöver sätta sig in i alla detaljer kring SHS.


SHS-klienter gör det enklare 

Kunder till CGIs SHS-tjänst får tillgång till så kallade SHS-klineter som förenklar kommunikationen med tjänstens SHS-nod.  Givetvis så kan kund kommunicera med SHS-noden via standardiserade SHS:api, men att använda CGIs SHS-klienter gör det betydligt enklare.  Det finns två klienter, en för asynkron dataöverföring, Esmeralda, och en för synkron dataöverföring, Mathilda. Klienterna är utvecklade i Java och körs i en Tomcat i Linux eller Windows miljö hos kunden. Den asynkrona kommunikationen blir då så enkel som att hämta eller lämna filer i filsystemet och den synkrona kommunikationen blir lokala werbservice anrop mot klienten.  Det finns även andra leverantörer av programvara som kunder kan använda. Sambruk har exempelvis tagit fram en applikationenMultifråga (synkron klinet) för Ekonomiskt bistånd som flera kommuner använder.

Fördelar med SHS som tjänst 

Vi har som målsättning att göra SHS tillgängligt för alla typer av organisationer både billigt och enkelt. Detta gör vi genom att tillgång till SHS för våra kunder i form av tjänst där certifierad SHS-programvara, drift, övervakning och support ingår. Vi hjälper våra kunder med kompetens och övriga praktiska detaljer som behövs för att kund skall bli en SHS-aktör i SHS-katalogen samt får ett SHS-certifikat.

SHS-tjänsten har mycket hög tillgänglighet och säkerhet med kvalité och säkerhetscertifieringarna ISO 9001:2000 + tick IT och ISO 270001 certifierad. Driftenheten utgör även militärt skyddsobjekt och all personal är säkerhetsgodkända. Vi kan därför hantera all typ av kommunikation i tjänsten.

 

 
 

 

 

Gå tillbaka till huvudsidan för SHS

      

Prata SHS med
mig:

Vår SHS expert 

Kontakta vår expert
Johan Pettersson

j.pettersson@cgi.com 
+46 (0)8 671 05 10

SHS Portal
Är du redan kund:
Logga in i SHS Portalen

​Läs mer:
Broschyr om SHS-tjänsten