Kunder som använder Mina Engagemang från CGI 

Myndigheter

Boverket

Elsäkerhetsverket

Kammarkollegiet

Kommuner

Konsortiet Mittbygge med ca 30 kommunkunder idag.

 

 

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för Mina Engagemang, Mina Sidor