Olika utgivare av e-legitimation


I Sverige finns det idag fem olika utgivare av personliga e-legitimationer som har någon form av statlig legitimitet och dessa e-legitimationer kan kallas för Svensk e-legitimation. Statlig legitimitet kan en utgivare få antingen via statlig ramavtalsupphandling som Kammarkollegiet ansvarar för eller via PTS (Post och Telestyrelsen).

 

De vanligaste utgivarna är BankID, Nordea, Telia/(Posten) och Steria. Svenska staten har via Kammarkollegiet (tidigare Verva) och ramavtalsupphandlingar kvalificerat dessa utgivare för att ge ut e-legitimationer till Svenska medborgare folkbokförda i Sverige. Sen har PTS registrerat en utgivare av e-legitimationer för kvalificerade signaturer enligt lagen om digitala signaturer (2000:832). SignGuard Europe AB är för närvarande ensam utgivare av kvalificerade e-legitimation och detta är främst ett alternativ när elektroniska handlingar utbyts mellan EU-länder. Steria har slutat ge ut nya e-legitimationer till privatpersoner, men det finns fortfarande giltiga Steria e-legitimationer som man bör kunna hantera.  

Framöver kan nya utgivare komma att dyka upp. Svenska staten har via e-legitimationsnämnden tagit fram ett regelverk för utgivare av "Svensk e-legitimation" som blev klart 2013-06-03. Under 2014 eller 2015 så kan vi kanske se någon ny utgivare av e-legitimationer.

        

Banksamarbete om BankID

BankID som är den vanligaste e-legitimationen, är ett samarbete och gemensamt varumärke mellan Swedbank, Handelsbanken, Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, Ikano Bank, Sparbanken Öresund, Sparbanken Syd och Ålandsbanken.  SEB är med i BankID samarbetet och ger ut BankID på kort och Mobilt BankID. Nordea som för för närvarande ställer ut egna e-legitimationer är på väg över till BankID och räknar med att börja ställa ut BankID legitimationer i början av 2014. 

e-legitimationer från Telia

En e-legitimation från Telia kan man skaffa sig på flera olika sätt.  Dels via ICA Bank, men du kan också ha fått en Telia e-legitimation indirekt via Skatteverkets ID-kort eller om du arbetar inom vården och har ett SITHS kort. Fram till den 28 februari 2013 kunde man också via SE-Banken skaffa en Telia e-legitimation. 

 

Ovanstående utgivare av e-legitimationer för privatpersoner har alltså någon form av statlig legitimitet. Utöver dessa så finns det givetvis många andra utgivare inte minst bland företags/organisationsinterna CA. Vi kan hantera även dessa för kunders räkning, så kontakta CGI  på funktionstjanster@cgi.com så hjälper vi till.

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID

 

 

Utgivare av e-Legitimation

 

 

BankID 

 

 

 

 

Telia e-legitimation 

 

Steria e-legitimation 

 

 

SignGuard kvalificerad e-legitimation