Vägledning vid problem inloggning eller underskrift med Telia e-legitimation

För att Telia e-legitimation på fil eller på kort skall fungera, så behöver en säkerhetsprogramvara vara installerad i datorn som heter Net iD. Det är Net iD som förvarar din e-legitimation på fil och som läser din e-legitimation på kort. När du använder Telia e-legitimation i en e-tjänst så måste e-tjänsten kommunicera med din webbläsare och din webbläsare kommunicera med Net iD programvara, så det är flera saker som måste fungera. Av säkerhetsskäl är det mycket viktigt att du använder en versiona av Net iD som är 5.7.2.16 eller senare.

 

Systemkrav för Telia e-legitimation

Telia e-legitimation är testad och supporterar ett antal olika operativsystem och webbläsare. Det går att använda Net iD tillsammans med Telia e-legitimation även på andra operativsystem och webbläsare, men du kan inte få någon support från Telia.  Det kan också vara så att den e-tjänst du försöker använda inte supporterar samma operativsystem och webbläsare som Telia supporterar.  Men för att undvika eventuella problem och kunna få support, så är det rekommenderat att hålla sig inom Telias systemkrav.

Windows XP (32-bit) , Windows Vista, Windows 7 med webbläsare Firefox 20-23, Google Chrome 21-28 eller  IE 8.0, 9.0 eller 10

Mac OS X 10.6 och 10.7 tillsammans med webbläsare Firefox 20-23, Safari 5.1, 6.0 och Google Chrome 21-28.

Linux Ubuntu 11.10, 12.04 eller 11.10 tillsammans med webbläsare Firefox 20-23 eller Google Chrome 21-28.

 

Kontrollera att du har Net iD och testa din Telia e-legitimation

Du kan behöva installera Net iD eller uppgradera den version av Net iD du redan har.  De första två testerna du skall göra om du har problem är att kontrollera om du behöver installera eller uppdatera din Net iD och testa din Telia e-legitimation på Telias´s testsite.

1. Installera och kontrollera Net iD

2. Testa din Telia e-legitimation på Telias testsite

Om det gick bra att använda din Telia e-legitimation på Telias testsiten, så kan du nu pröva att använda e-tjänsten du hade problem med en gång till, men starta om din webbläsare först. Skulle det ändå inte fungera så kan du gå vidare till nästa stycke "Mer tipps..." nedan..

Om du inte kunde använda din Telia e-legitimation på testsiten, så gå igenom följande steg:

 1. Kontrollera om du kan "Se din Telia e-legitimation i Net iD´s huvudfönster", se Användarmanual till höger för ditt operativsystem.
 2. Kontrollera om du kan se din Telia e-legitimation från din webbläsare. Se instruktion. 
 3. Om du inte ser din Telia e-legitimation på fil i Net iD´s huvudfönster, så behöver du skaffa en ny Telia e-legitimation. 
 4. Om din Telia e-legitimation har gått ut, datum "Valid to" har passerat, så behöver du skaffa en ny e-legitimation. Kontakta Telia. (Kontrollera också att datum och tid i din PC är korrekt.) 
 5. Använder du Telia e-legitimation på kort, se till att kortläsaren är ordentligt ansluten med "sladden" om kortläsaren är extern. Att drivrutin för kortläsaren finns installerad.  Har du flera olika kortläsare på samma dator, prova även dem. Prova också att stoppa in kortet igen.  Sätt i kortet i kortläsaren och vänta minst 10s innan du försöker använda e-legitimationen.
 6. Kontrollera punkterna i dokumnetet Felsökning av vanliga fel.

 

Mer tips om problemet att använda Telia e-legitimation i en e-tjänst kvarstår

Om din Telia e-legitimation fungerar på Telias testsite men inte i den e-tjänst du försöker använda din Telia e-legitimation, så kan det bero på många olika saker.  Inloggning Telia sker normalt med något som kallas dubbelriktad ssl där din webbläsare och e-tjänsten "förhandlar" vid anslutningen och beroende på hur din webbläsare och hur e-tjänsten är konfigurerad, så kan resultatet bli olika på olika e-tjänster.  


Nedan följer fler steg att pröva om problem kvarstår. Starta om din webbläsare mellan varje inloggningsförsök.

 1. Starta om  datorn.
 2. Rensa cookies och rensa cash i din webbläsare. (Internet Explorer Firefox Safari,  Chrome)
 3. Du måste acceptera kakor (SessionCookies=True) och JavaScriptEnabled=True. (Kontrollera här Engelsk sida)
 4. IE: Din webbläsare kan ha för hög konfigurerad säkerhet. Lägg till e-tjänstens webbadress som "tillförlitlig" i webbläsarens konfiguration. (Eller avaktivera "skyddat läge")
  Du kan behöva lägga till flera adresser som "tillförlitliga".  Både https://*.funktionstjanster.se och adressen för e-tjänsten du vill logga in på.  Instruktion från Microsoft.
 5. Du får "Sidan kan inte visas" i IE. Se instruktion för att ta bort SLL 2.0
 6. Din webbläsare måste tillåta att så kallade tilläggsprogram/plugin-program får köras. (ActiveX/Add-ons).
 7. Använder du 64-bits version av Internet Explorer?  Använda 32-bit versionen istället. Gå till Startmenyn och välj Sök eller Kör och skriv in iexplore, och tryck Enter.  (Då startas 32-bit version av IE. Applikationen heter iexplore.exe)
 8. I vissa webbläsare kan du se två exemplar av din Telia e-legitimation. En e-legitimation består nämligen av ett inloggningscertifikat och ett signerings certifikat. Så om det ser ut som att du har två e-legitimationer, starta om webbläsaren och prova den andra e-legitimationen. (Det går inte att logga in med ett signeringscertifikat) 
  Ofta är det det undre certifikatet som är inloggningscertifikatet, men du får pröva dig fram.
 9. Prova att installera och använda en annan webbläsare. (Se vilka webbläsare som är supporterade för din dator ovan). Detta är en work-around men brukar fungera i de flesta fall.
 10. Verifiera att du har Administrator behörighet på din dator.
 11. Avinstallera Net iD och sen installera om Net iD från grunden samt skaffa en ny e-legitimation.
 12. Är du ansluten till Internet via vissa VPN-kopplingar eller anonymiseringstjänster, så kan dessa i vissa fall orsaka att inloggningen inte fungerar så ssl trakfiken kan brytas. Prova att ansluta dig till internet på att annat sätt.
 13. Du har kanske möjlighet att från din internetbank prova om en annan e-legitimation bättre fungerar i din datormiljö.
 14. Mac OS 10.5/10.6:  Net iD måste ligga i Program\Verktygsprogram och webbläsaren under Program

 

Vidare support för Telia e-legitimation

Om du inte får din Telia e-legitimation att fungera på Telias testsite, så kan du kontakta Telia för support.
teknisksupport-eid@teliasonera.com

Om din Telia e-legitimation fungerar på Telias testsite men inte i den e-tjänst du försöker använda din Telia e-legitimation i, så är det supporten till den organisation som  har e-tjänsten som du skall kontakta. Information som då är bra att kunna lämna vid en felanmälan är:

 1. Ditt namn och kontaktuppgifter
 2. Vilken e-tjänst du har problem med. Gärna med URL. (samma support hanterar ofta många kunder och e-tjänster)
 3. Att du använder Telia e-legitimation samt om den är på fil eller på kort.
 4. Vilket operativsystem och webbläsare du har. (Du kan få hjälp här att ta reda på det)
 5. Så exakt tidpunkt som möjligt när du fått felet
 6. Beskriv steg för steg vad som händer. Ta gärna skärmdump på felet.  Vissas något Support referensnummer eller felkod, så notera ned detta.  Kommer du så långt att du kan välja din Telia e-legitimation och ange din PIN-kod etc.
 7. Berätta om din Telia e-legitimation fungerar på trust.telia.com  www.pensionsmyndigheten.se och www.vardguiden.se

 

Icke supporterade tips kring Telia e-legitimation

Nedanstående tipps är mer till den tekniskt intresserade.

Secmaker som utvecklar Net iD har en webbsida för Net iD administration. Där kan du se vilka certifikat som finns i datorn, vilka enheter som är kopplade samt inställnigar övrigt.

Det går att få inloggning med Telia e-legitimation att fungera även utan Net iD klient installerad på datorn, men du kommer få problem om du skall signera något i en e-tjänst.  Men om du använder någon annan pki-klient programvara för lagring av filbaserade certifikat eller som läser certifikaten på smart-card läsaren som har stöd för MSCAPI och/eller pkcs#11, så kan du normalt få inloggning att fungera.

Din webbläsare måste ha stöd för att hantera certifikat via pkcs#11 eller MSCAPI, om inte så kommer inloggning inte fungera på de flesta e-tjänster.

Webbläsaren bör hantera SSL 3.0 och TLS 1.0 eller högre.  (ta gärna bort SSL 2.0, kan ibland orsaka problem)

Problem att köra SSL/TLS på IE:
http://support.microsoft.com/kb/977377
http://support.microsoft.com/kb/980436/sv    ( http://www.microsoft.com/sv-se/download/details.aspx?id=5303 )

Arbetar du mot flera olika webbplatser som använder SSL (https) samtidigt, så jobba i olika fönster och inte i olika flikar i samma fönster.

Firefox väljer iblan själv cetrifikat vilket är problem om det är signeringscertifikatet - konfigurera under Advanced, "When a website requires a certificate" - välj "Ask me every time".

Problem med Firefox kan bero på att man installerat Firefox efter installatin av Net iD.  Prova att installera om Net iD.

Om du själv flyttar Telia e-legitimation på fil, mellan olika datorer, så observera att en e-legitimation består av två certifikat. Ett för inloggning och ett för signaturer.  Se till att du får med båda certifikaten.

Den webbläsare du använder, se till att det är samma webbläsare är konfigurerad som din standard webbläsare. Annars kan det bli problem, när du skaffar en e-legitimation.

Kontroller att du i webbläsarens "certificare trust" för personliga certifkat kan se din Telia e-legitimatin bestående av två certifikat. Se instruktion IE och Firefox

Har du flera kortläsare i datorn och andra pki-programvaror utöver Net iD, så försök bind en specifik kortläsare till just Net iD. Tipps är att se till att bara ha en kortläsare installerad och se till att den får tillräcklingt med ström. (Anslut direkt till datorns USB-uttag och inte via någon förgreningsdosa)

Om inte inloggningssidan vill starta upp, så kan det bero på att inloggningssidan använder DNSSEC och att du sitter i en IT-miljö som inte hanterar detta korrekt.

 

 

Gå tillbaka till vårhuvudsida för e-legitimation, eID och BankID