e-legitimation för juridisk person - Organisationslegitimering eller e-tjänstelegitimation som det också heter.

Ibland vill man veta om en person företräder ett företag, organisation eller en myndighet. En vanlig "personlig" e-legitimation innehåller bara uppgifter om individen och inget om vilken roll den individen kan ha i en organisation. Det är samma sak i den fysiska världen och man får kontrollera behörighet och befogenhet att företräda en organisation med en annan rutin.

Men det finns även speciella e-legitimationer med uppgifter om organisationstillhörighet. Dessa kallas ibland "organisationslegitimationer med personangivelse" eller e-tjänstelegitimationer. En del stora organisationer kan ha en egen intern utgivning av e-tjänstelegitimationer till de anställda, men dessa fungerar normalt bara att använda i den egna organisationen. Det finns även vissa interna e-tjänstelegitimationer som används gemensamt över en viss bransch, som exempelvis sjukvården som använder så kallade SITHS-certifikat.

Personliga Organisationslegitimationer eller e-Tjänstelegitimationer

Steria började hösten 2008 ge ut publika Personliga Legitimationer för Organisationer som första utgivaren i Sverige. Fördelen med dessa är att det är Steria som kontrollerat organisationen och individen samt att individen har rätten att få ut en Personlig Organisationslegitimation för den organisationen. Med dessa e-legitimationer kan man skapa e-tjänster som är riktade mot företag på ett betydligt enklare sätt.

Detta med e-legitimationer för juridisk person som kan användas utanför den egna organisationen är ganska nytt, men vi tror detta kommer att bli mycket mer vanligt framöver. Kontakta gärna oss om ni vill diskutera detta vidare.

Läs mer om e-tjänstelegitimationer och hur du kan beställa en sådan från Steria redan idag på http://eid.steria.se/e-tjansteleg

 

Gå tillbaka till vår huvudsida för e-legitimation, eID och BankID